Dalhusene husleje

Medlemsservice

Beboerforeningens bestyrelse er til rådighed og hjælp for de enkelte beboere såvel ved indflytning som ved udflytning samt ved gener i forbindelse det igangværende byggeri i Dalhusene.

Indflytning

Efter indflytning vil du få besøg af en repræsentant for bestyrelsen, der vil kort orientere dig om beboerforeningens arbejde og besvare spørgsmål som ligger ud over den orientering, som du allerede har fået af viceværten.

Bestyrelsen indkalder hvert kvartal nyligt indflyttede til orientering om husleje spørgsmål.

Udflytning

Ved fraflytning opstår der ofte spørgsmål om anvendelsen af depositum, af forudbetalt husleje og om istandsættelse af lejligheden. En repræsentant for bestyrelsen rådgiver gerne om disse spørgsmål, og deltager hvis det ønskes som bisidder ved afleveringsforretningen.

Hvis din lejlighed trænger til istandsættelse og du ønsker at udnytte vedligeholdelseskontoen, skal dette ske inden du opsiger lejemålet.

Byggegener

Det igangværende byggeri i Dalhusene, der omfatter såvel etablering af taglejligheder som modernisering af eksisterende lejligheder  og omlægning af de grønne områder, er ofte til stor gene for beboerne. Repræsentanter for bestyrelsen deltager hver måned i fællesmøder med byggeriets parter, hvor vi fremfører klager fra beboerne.

Hvis du har klager i forbindelse med byggerier, så skriv til bestyrelsen gerne bilagt fotodokumentation.

Orienteringsmøde om husleje

Møde den 09.06.2022 kl. 19.00 om huslejestigninger:  Infomøde 09.06.2022 om huslejestigninger

Referat af møde om huslejestigninger: 220609 Beboermøde med Eva-S-Jensen_LLOH 09. juni 2022

Huslejemøde 18.08.2021

Juridisk rådgivning om husleje

LLO hovedstaden yder såvel den enkelte lejer som beboerforeningens bestyrelse rådgivning om huslejespørgsmål, hvor man ikke har kunnet komme overens med ejendommens administrator DEAS.

Se siden om LLO-Hovedstaden 

Indsigelse mod varslede huslejeforhøjelser.

LLOH brev til DEAS vedrørende 4 varslede huslejeforhøjelser pr. 1. januar 2022 21-2857