Dalhusene husleje

Huslejenævnet

Huslejenævnet er en offentlig myndighed, et såkaldt tvistenævn, der træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem udlejer og lejer. Se nærmere om huslejenævnet her: https://www.kk.dk/artikel/det-kan-huslejenaevnene-behandle

Huslejenævnet må ikke forveksles med Boligretten, som er en del af domstolssystemet, her Købehavns Byret. Se nærmere: https://www.domstol.dk/alle-emner/boligret/

Huslejenævnets afgørelser om Dalhusene

Beboerforeningens bestyrelse har indbragt flere sager til afgørelse for huslejenævnet. Det drejer sig først og fremmest om varslingerne af lejeforhøjelser som følge af byggeprojektet vedrørende nye taglejligheder, senest DEAS varslinger ultimo september 2021 til samtlige beboere  om lejeforhøjelser begrundet i forbedringer vedrørende Isolering, haveanlæg,  undertag og brandsikring. LLO-Hovedstaden har på bestyrelsens vegne gjort indsigelse mod disse forhøjelser.

Huslejenævnet har nu afgjort vores sag om huslejestigninger som konsekvens af ombygningen med nye taglejligheder. Huslejenævnet har givet beboerforeningen  delvis medhold, således at den varslede og iværksatte lejeforhøjelse delvis skal tilbagebetales. Bestyrelsen overvejer nu, om afgørelsen kan ankes til klagenævnet om de punkter, hvor vi ikke har fået medhold. Bestyrelsen har hidtil ikke haft adgang til at klage på samtlige beboeres vegne, men den mulighed  er nu åbnet. Bestyrelsen har herefter klaget på samtlige beboeres vegne. Ankenævnet har herefter afvist beboerrepræsentationens ankeadgang.

Ankenævnet har nu gjort klart, at selv om bestyrelsen (beboerrepræsentationen) ikke kan klage på samtlige beboers vegne, kan beboerrepræsentationen klage på vegne af de beboere, som har givet fuldmagt til beboerrepræsentationen.  Får vi medhold, vil en eventuel huslejenedsættelse kun omfatte de lejere, som har tilsluttet sig sig klagen ved at afgive fuldmagt.

Ankenævnet har skrevet følgende til en lejer: “Hvis du giver fuldmagt til beboerrepræsentationen til at indbringe sagen,
vil ankenævnet som udgangspunkt betragte dig som omfattet af den anke, som beboerrepræsentationen allerede har indgivet.
Beboerrepræsentationens anke er indgivet rettidigt.
De ankegrundende der er angivet i beboerrepræsentationens anke er, at man er enig med mindretallet i huslejenævnet.
Det vil sige, at man mener, at forbedringsandelen for haveanlæg skal sættes til 25 % i stedet for 50 %, samt at lejemål med en leje på over 1.600
kr. pr. m2 ikke skal have en forhøjelse.
Såfremt du mener, at der er andre forhold, som du er uenig i, bedes du tilkendegive dette. Fuldmagt skal være indgivet senest den 28. februar til ankenævnet. Gebyr for deltagelse i anken er 188 kr.

DEAS har til samtlige lejere udsendt varsel den 20. februar om lejeforhøjelser med virkning fra 1. juni 2024. På bestyrelsens vegne har LLOH gjort indsigelser mod den varslede lejeforhøjelse og anmodet DEAS om at indbringe sagen til huslejenævnet, såfremt lejeforhøjelsen fastholdes.

DOKUMENTER:

LLOHs anmodning til DEAS om at indbringe den varslede lejeforhøjelse pr 1. juni 2024 for huslejenævnet: Endelig forbedringsforhøjelse i Dalhusene LLOH j

Bestyrelsens opslag af 21. februar 2024 i alle opgange om at afgive fuldmagt til at være omfattet af bestyrelsens anke over huslejenævnets afgørelse: huslejenævn afgørelse-ophæng – februar2024

Ankenævnets afvisning af beboerforeningens kompetence til at indbringe en sag for ankenævnet: Kvitteringsbrev og orientering af beboerrepræsentation

Beboerforeningens anke af  6. februar 2024 af huslejenævnets afgørelse (af 10. januar 2024): Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn

Nævnenes meddelelse om ankeadgang af 1. februar 2024: Ankefrist (01.02.2024)

LLOH’s bemærkninger  af 25. januar 2024 til Huslejenævnets afgørelse af 10. januar 2024 om forbedringsforhøjelser af husleje: LLOH om huslejenævnets afgørelse BD

Huslejenævnets afgørelse af 10. januar 2024 om foreløbig forbedringsforhøjelse pr. 1. januar 2022 vedr. haveanlæg, isolering, sprinkling og undertag: _ 24-2628 74598208-fbef-4142-9619-ca8e1396f110 893695_1_1.PDF

LLO’s supplerende bemærkninger af 09.02.2022 til Huslejenævnet: LLO’s supplerende bemærkninger af 09.02.2022

LLO’s svar af 19.01.2022 til Huslejenævnet:  LLO’s bemærkninger af 19.01.2022 til HLN

Huslejenævnets brev af 15.12.2021: Kvitering fra huslejenævmet 21-35711 18

AMC-North indbringelse af 26.11.2021 for Huslejenævnet: Scan amc north indbringelse 26 november 2021

LLO’s indsigelse  af 26.10.2021 til DEAS om lejeforhøjelser: 21-2857

190429 LLO ESJ Indsigelse mod iværksættelse til DEAS

Huslejenævnets afgørelser om enkelte lejemål

Anonymiseret afgørelse om varmeregnskab 17.06.2021