Dalhusene husleje

Huslejenævnet

Huslejenævnet er en offentlig myndighed, et såkaldt tvistenævn, der træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem udlejer og lejer. Se nærmere om huslejenævnet her: https://www.kk.dk/artikel/det-kan-huslejenaevnene-behandle

Huslejenævnet må ikke forveksles med Boligretten, som er en del af domstolssystemet, her Købehavns Byret. Se nærmere: https://www.domstol.dk/alle-emner/boligret/

Huslejenævnets afgørelser om Dalhusene

Beboerforeningens bestyrelse har indbragt flere sager til afgørelse for huslejenævnet. Det drejer sig først og fremmest om varslingerne af lejeforhøjelser som følge af byggeprojektet vedrørende nye taglejligheder, senest DEAS varslinger ultimo september 2021 til samtlige beboere  om lejeforhøjelser begrundet i forbedringer vedrørende Isolering, haveanlæg,  undertag og brandsikring. LLO-Hovedstaden har på bestyrelsens vegne gjort indsigelse mod disse forhøjelser.

LLO’s supplerende bemærkninger af 09.02.2022 til Huslejenævnet: LLO’s supplerende bemærkninger af 09.02.2022

LLO’s svar af 19.01.2022 til Huslejenævnet:  LLO’s bemærkninger af 19.01.2022 til HLN

Huslejenævnets brev af 15.12.2021: Kvitering fra huslejenævmet 21-35711 18

AMC-North indbringelse af 26.11.2021 for Huslejenævnet: Scan amc north indbringelse 26 november 2021

LLO’s indsigelse  af 26.10.2021 til DEAS om lejeforhøjelser: 21-2857

190429 LLO ESJ Indsigelse mod iværksættelse til DEAS

Huslejenævnets afgørelser om enkelte lejemål

Anonymiseret afgørelse om varmeregnskab 17.06.2021