Dalhusene - Vanløse

Ejendommens drift

Bekæmpelse af skadedyr

OPSLAG Skægkræ

Vedligeholdelsesplan  for Dalhusene

DEAS drøfter hvert år en 10-årig vedligeholdelsesplan med beboerrepræsentationen. Her er den seneste fra foråret 2023:

 2023: Vedligeholdelsesplan horisontal – UB4 (10) (1)

Vedligeholdelsesplan 2022 – 51511

210616 Vedligeholdelsesplan 2021

Driftsregnskab og driftsbudget for Dalhusene

51-511 Driftbudget  (2021)

Varmeregnskab

DEAS rev. varmeregnskab

Indsigelse mod varmeregnskabet 2021 (LLOH) 21-160

Vandkvalitet

Foranlediget af flere beboerhenvendelser har bestyrelsen bedt DEAS om at få foretaget stikprøver af vandkvaliteten. Her er resultaterne: 

GULDAGER_A-S_Køkken_Vanløse_Allé_10__2.th_2020-12-02_Analyserapport_20201221-014K  (rev.)

201202 GULDAGER_A-S_Køkken_Vanløse_Allé_31__2.th_2020-12-02_Analyserapport_20201221-015