Byggesagen Dalhusene

Cykelparkering

I det oprindelige projekt fra arkitektfirmaet var der ikke regnet med etablering af overdækkede pladser til cykler til trods for at cykelkældrene blev nedlagt i forbindelse med flytning af depotrum for beboerne fra loft til kælder.

Beboerrepræsentationen har gennem forhandling med ejeren opnået forståelse for, at dette er nødvendigt. Forhandlingerne foregår dog stadig med arkitekten om antallet og udformningen af de overdækkede cykelpladser.

Bestyrelsens seneste udspil er dette:

Beboerforeningen Dalhusene har med interesse modtaget Hune & Elkjærs forslag til haveplan af 24. februar 2020 indeholdende såvel forslag til beplantning med mere som til cykelparkering. Hvad angår beplantning mv. vil Hune & Elkjær få svar direkte fra beboerforeningens haveudvalg.

Hvad angår cykelparkering har bestyrelsen især vurderet forslaget til overdækkede cykelpladser i forhold til den oprindelige kapacitet i cykelkældrene samt den optælling af cykler, som bestyrelsen foretog i december 2019. 

Overordnet finder vi, at der til erstatning af de nedlagte cykelkældre efter byggeprojektet bør etableres overdækket cykelparkering svarende til 90% af antallet af benyttede cykler, barnevogne mv.

Hvad angår overdækket cykelparkering til almindelige cykler for de nuværende lejere vil der efter forslaget  blive etableret 212 pladser svarende til en behovsopfyldelse på 83%, hvilket vi må betegne som en underkapacitet. Disse pladser er tilmed fordelt i terrain, således af nogle afsnit af bebyggelsen vil være klart underforsynet med disse pladser. Det gælder for eksempel de pladser , der er knyttet til blok 4, 5 og 6 (se vedhæftede skema). For den “ulige” side af Vanløse alle er den overdækkede cykelparkering ikke fordelt proportionalt i bebyggelsen.

Hvad angår barnevogne og klapvogne indeholder forslaget 30 pladser, hvilket må siges at være tilfredsstillende i forhold til de nuværende beboere. Det samme kan dog ikke siges med hensyn til christianiacykler mv., der henvises til parkering blandt de almindelige cykler og derved begrænser kapaciteten for disse.

Endelig vil etableringen af nye tagboliger væsentligt til familier løfte behovet for overdækket cykelparkering med minimum 1-2 pr. taglejlighed, svarende til omkring 50 pladser. Hertil kommer pladser til barnevogne mv. Vi kan ikke se, at dette er indeholdt i forslaget af 24.02.2020.  

Se nærmere om bestyrelses vurdering af behov for overdækkede cykelpladser:

Vurdering af antallet af overdækkede cykelpladser