Byggesagen Dalhusene

Byggeprojektet

Dalhusene består af 15 etageejendomme, som er placeret mellem Sallingvej, Dybendalsvej og Vanløse Alle.

Det omfattende byggeprojekt, som startede i 2019, indebærer, at der etableres 36 nye tagboliger samt nye uderum.

Ved etablering af taglejlighederne nedbrydes det eksisterende tag, og der konstrueres en nyt tag, hvor tagryggen er hævet ca 1 meter i forhold til den nuværende tagryg. Det giver mulighed for indretning de nye lejligheder med kvistvinduer.

Tagboligerne er svanemærkede, hvilket bl.a. vil sige, at energiforbruget er lavt, og de anvendte materialer er godkendt af Miljømærkning Danmark.

Lejlighedernes størrelse

De nye boliger bliver lejeboliger, som i størrelse varierer mellem 80 og 115 kvadratmeter brutto areal. De får alle køkken, badeværelse med vaskesøjle og entre. Lejligheder over 100 kvadratmeter får dog to badeværelser. Antal værelser er afhængig af lejlighedens størrelse.

De nye tagboliger etableres med vaskemaskiner og tørretumbler. Det betyder, at der ikke vil være et øget pres på de eksisterende vaskefaciliteter.

Depotrum og cykelparkering

De hidtidige depotrum i tagetagen flyttes i videst muligt omfang til kældrene. Hvor der ikke er mulighed herfor, etableres der depotrum i skure udenfor på området i nærheden af de pågældende boliger.

Cykelparkering flyttes fra kældre til skure udenfor på området. Læs mere herom på hjemmesiden under ”Cykelparkering”.

Udearealerne

Der sigtes på, at alle skure til cykelparkering og depoter placeres i nærheden af de pågældende bygninger – enten langs bygningerne eller i hver ende af bygningerne. Man håber derved sammen med de eksisterende græsarealer at skabe et slags ”gårdrum”, der vil indbyde til øget ophold og som eventuelt kan indrettes med køkkenhaver mm. (læs om bestyrelsens forslag med højbede i plantekasser under ”Beboerforeningens haveprojekt”).

Af hensyn til udsigten til gårdrummene fra boligerne i ejendommen opføres alle skure med grønne tage i form af sedum – sukkulenter med lav vækst og tykke blade.

Fugle i området

Der er i byggeprojektet taget hensyn til de mursejlere, der bor i området

Mursejlere og Dalhusene

Reglerne for mursejlere 

Tidsplaner

Læs mere om de konkrete tidsplaner for byggeriet under ”Tidsplaner”.

Ulemper i forbindelse med byggeprojektet

Formandens brev til Katrine Ehnhuus, medlem af bestyrelsen for Pensionskassen P+ : 210909 til Katrine Ehnhuus, P+ om P+ versus Blackstone 

EMC NORTH brev til samtlige lejere om huslejekompensation for etablering af tagboliger: Brev til lejerne – huslejekompensation