Byggesagen Dalhusene

Byggemøder

Ved byggesagens start nedsattes en kontaktgruppe med repræsentanter for arkitekt, entreprenør, ejer, administrator, advokatfirma samt bestyrelsen for beboerforeningen.

På møderne drøftes måned for måned byggearbejdernes planlægning og fremdrift og bestyrelsen viderebringer og drøfter løsninger på klager fra beboerne over gener i forbindelse med byggeriet .

Bestyrelsens opgørelse af mangler

Revideret fejlliste med byggeledelsens bemærkninger DALH, BR mangelliste, besvaret 21.11.2022,

Fejlliste 20221030 (3)_min

Byggemødereferater

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 33, 14.09.2022

1444, DALH, notat om el-forbrup på trapper, 01.07.2022

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 32, 08.06.2022

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 31, 29.04.2022 (1)

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 30, 16.03.2022

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 29, 02.02.2022

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 28, 05.01.2022 (1)

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 27, 01.12.2021

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 26, 27.10.2021

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 25, 22.09.2021

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 24, 25.08.2021

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 23

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 22

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 21

BR-byggegruppe møde 20 Aflyst

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 19

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 18

210111 Dagsordenspunkter fra BR til aflyst møde 17

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 16

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 15

1444, Dalhusene, referat af BR-byggegruppe møde 14