Om os - Dalhusene

Beboermøde

Det ordinære beboermøde skal afholdes hvert kalenderår inden den 1. april.
Dagsorden herfor skal bl.a. omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Fremtidig virksomhed
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Fastsættelse af kontingent til beboerforeningen
9. Eventuelt.

Ekstraordinært beboermøde 26. oktober 2022

Mødereferat: Referat ekstraordinært beboermøde onsdag den 26.10.2022

Mødeindkaldelse: Beboermøde 26-10-2022

Beboermøde 2022

Beboermødet 2022 afholdes onsdag den 30. marts 2022 kl. 19 i DEAS kantine, Dirch Passers Allé 76, Frederiksberg. Se mødets bilag her og på siderne Årsberetning og Årsregnskab

Referat af Beboermøde 2022: Det Ordinære Beboermøde i Dalhusene den 30.03.2022

Indkaldelse med dagsorden for beboermøde 2022: Indkaldelse til beboermøde 2022

Ad dagsordenens pkt. 2: Halvårsberetning 2021-22 til Beboermødet 2022

Ad dagsordenens pkt. 3: Scan 2021 dalhusene årsregnskab ; Revisionsberetning 2021

Ad dagsordenens pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter: bestyrelsesforslag dalhusene vedtægter

Ad dagsordenens pkt. 8: Fastsættelse af kontingent: Kontingent 2022-23 

Ad dagsordenens pkt. 9: Indkomne forslag 30.03.2022 Dagsordenens pkt. 9

Beboermøde 2021

Referat af beboermødet: 211001 Referat fra ordinært beboermøde Dalhusene 210929

Dirigentens konklusioner på mødet: Dirigentens konklusioner

Kommende opgaver:  Dalhusenes beboermøde 29,09.2021 fremtidige opgaver

Indkomne forslag fra lejere Indkomne forslag til 29.09.2021

Dagsorden for beboermødet 210909 INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE 2021

 

Beboermøde 2020

200312b aflysning beboermøde 25-03