Dalhusene

Velkommen til Beboerforeningen Dalhusene

Beboerforeningen blev stiftet den 10. april 2019 på initiativ fra en række beboere, der ønskede at styrke det gode og trygge naboskab og være talerør for beboerne over for Dalhusenes ejere og administration. Baggrunden var bl.a. de omfattende byggeplaner for boligerne. Endvidere er det et stort ønske at bevare Dalhusenes smukke grønne områder til glæde for beboerne og naturen i byen.

Nyt fra bestyrelsen:

03.07.2022: Bestyrelsen har fra P+ fået oplyst vedrørende tagrenovering mv. for blok 7+8+9 på Åbakkevej: P+ forventer at projektet lægges i budgettet for 2023, men dermed ikke sagt at det bliver realiseret i 2023, da det afhænger af hvilke priser vi kan få hjem på arbejdet til den tid. P+ tænker at vi ligeledes tager altanpladerne med i dette projekt.

25.05.2022: Bestyrelsen er vært for et info-møde den 9. juni kl. 19 med LLO-H om de igangsatte og varslede huslejeforhøjelser

11.04.2022: Bestyrelsen har bedt DEAS om et møde om brandsikring i Dalhusene og har endvidere aftalt møde med P+ om husleje og manglende depotrum for de nye 3.sals lejemål.

07.04.2022: Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig

Nyt på hjemmesiden:

03.07.2022: Notat vedr. el-forbrug på trapper før -og nu

Referat af byggemøde den 08. juni 2022.

Ny vedligeholdelsesplan for Dalhusene 2022.

25.05.2022: Indbydelse til informationsmøde om huslejestigninger torsdag den 9. juni kl.19.00

09.05.2022: Referat af byggemøde den 29.05.2022

07.04.2022: Referat af beboermøde

22.03.2022: Referat af byggemøde den 16.03.2022

18.03.2022: Nye tidsplaner af 17.03.2022 for bygge- og terrænarbejder

15.03.2022: Samtlige dokumenter vedr. varslede lejeforhøjelser 

13.03.2022: DEAS vejledning om bekæmpelse af skægkræ