Dalhusene

Velkommen til Beboerforeningen Dalhusene

Beboerforeningen blev stiftet den 10. april 2019 på initiativ fra en række beboere, der ønskede at styrke det gode og trygge naboskab og være talerør for beboerne over for Dalhusenes ejere og administration. Baggrunden var bl.a. de omfattende byggeplaner for boligerne. Endvidere er det et stort ønske at bevare Dalhusenes smukke grønne områder til glæde for beboerne og naturen i byen.

Nyt fra bestyrelsen:

05.07.2024: Ejendommens ejer (pensionskassen Pplus) har oplyst, at der er kommer et nyt administrationsselskab “CEJ Ejendomsadministration”, der erstatter DEAS. Det har virkning fra 1. oktober 2024. Ejendommens viceværter fortsætter dog.

05.07.2024: LLOH oplyser, at DEAS har indbragt vores indsigelse mod varslingen af endelig forbedringsforhøjelse for huslejenævnet. Din husleje >> Huslejenævnet

27.05.2024: Den 10. juni kl. 10.00 arrangere beboerforeningen fællesspisning på den store plæne: se Invitation -dalhusene2 (1) i opgangene

15.05.2024: Bestyrelsen har holdt møde med Eva S. Jensen, LLOH, og de beboere, der har afgivet mandat til bestyrelsen i Ankesagen. Referat af drøftelserne vil blive rundsendt til mandatgiverne. Efter dette møde var der møde for alle, hvor LLOH besvarede spørgsmål.

22.03.2024: Den genvalgte bestyrelse har den 20. marts konstitueret sig med Mikkel Munch Jensen som formand, Mogens Berg som næstformand og Anders Pedersen som kasserer. Om os >> Bestyrelse og haveudvalg

22.03.2024: Bestyrelsen har besluttet at gøre indsigelser mod den varslede lejeforhøjelse pr. 1. juni 202

06.03.2024: Bestyrelsen indkalder til Beboermøde, som afholdes onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i mødelokalet Åbakkevej 19, kælderen. Om os >> Beboermøde

22.02.2024: Ankenævnet har nu gjort klart, at selv om bestyrelsen (beboerrepræsentationen) ikke kan klage på samtlige beboers vegne, kan beboerrepræsentationen klage på vegne af de beboere, som har givet fuldmagt til beboerrepræsentationen.  Får vi medhold, vil en eventuel huslejenedsættelse kun omfatte de lejere, som har tilsluttet sig sig klagen ved at afgive fuldmagtDin husleje >> Huslejenævnet

08.02.2024: Årsmøde 2024 holdes den 20. marts 2024 kl. 19: Om os >> Beboermøde

08.02.2024: Ankenævnet har nu afvist bestyrelsens adgang til at anke på samtlige beboeres vegne 

06.02.2024: Ændrede regler om ankeadgang betyder, at det nu alene er bestyrelsen, der kan anke Huslejenævnets afgørelse. Det har bestyrelsen herefter gjort.

30.01.2024: Bestyrelsen har ikke adgang  til at klage over huslejenævnets afgørelse til Ankenævnet, men denne mulighed er åben for enhver ejendommens lejere, se LLOH’s vejledning

28.01.2024: Huslejenævnet har nu afgjort vores sag om huslejestigninger som konsekvens af ombygningen med nye taglejligheder. Huslejenævnet har givet beboerforeningen  delvis medhold, således at den varslede og iværksatte lejeforhøjelse delvis skal tilbagebetales. Bestyrelsen overvejer nu, om afgørelsen skal ankes til ankenævnet om de punkter, hvor vi ikke har fået medhold.

Nyt på hjemmesiden:

02.07.2024: Vedligeholdelsesplan 2024 for Dalhusene (DEAS)Din bolig >> Ejendommens drift

22.03.2024: Bestyrelsens indsigelse (ved LLOH) af de varslede huslejestigninger pr. 1. juni 2024. Din husleje >> Huslejenævnet

22.03.2024: Referat af beboermøde samt bestyrelsens beretning for 2023-24. Om os >> Beboermøde

06.03.2024: Indkaldelse til beboermøde med dagsorden for mødet, regnskab for 2023 og budget for 2024 samt revisionsberegning til regnskabet. Om os >> Beboermøde

22.02.2024: Bestyrelsens opslag om at deltage i klagen til Ankenævnet ved at afgive fuldmagt til Ankenævnet.Din husleje >> Huslejenævnet

08.02.2024: Københavns Kommunes afvisning af ankeadgang for bestyrelsen: Din husleje >> Huslejenævnet

06.02.2024: Købehavns kommunes meddelelse om ankeadgang samt Beboerforeningens anke af huslejenævnets afgørelse. Din husleje >> Huslejenævnet

30.01.2024: LLOH’s bemærkninger til huslejenævnets afgørelse af 10. januar 2024. Din husleje >> Huslejenævnet

28.01.2024: Huslejenævnets afgørelse af 10.01.2024 om Foreløbige forbedringsforhøjelser pr. 1. januar 2022 vedr. haveanlæg, isolering, sprinkling og undertag  Din husleje >> Huslejenævnet