Dalhusene

Velkommen til Beboerforeningen Dalhusene

Beboerforeningen blev stiftet den 10. april 2019 på initiativ fra en række beboere, der ønskede at styrke det gode og trygge naboskab og være talerør for beboerne over for Dalhusenes ejere og administration. Baggrunden var bl.a. de omfattende byggeplaner for boligerne. Endvidere er det et stort ønske at bevare Dalhusenes smukke grønne områder til glæde for beboerne og naturen i byen.

Nyt fra bestyrelsen:

31.03.2023: Bestyrelsen har konstitueret sig efter nyvalg med Mikkel Munch Jensen som formand: Om os >> Bestyrelse og haveudvalg

14.03.2023: Det årlige beboermøde afholdes torsdag den 30. marts 2023 i DEAS kantine, Dirch Passers Alle 76. Om os >> Beboermøde

12.02.2023: Et cykelværksted for beboerne er under oprettelse i skuret mellem blokkene ved Sallingvej.  Skuret mellem Vanløse alle 14 og 16 er indtil videre til rådighed for store cykler, barnevogne mv. Skuret er isoleret. Alle gadedørsnøgler giver adgang

12.02.2023: Der afholdes et orienteringsmøde om forslag til nye vedtægter den 22. februar kl. 18.00 Om os >> Vedtægter

07.02.2023: Der er opsat en hjertestarter i Dalhusene. Den sidder på skuret mellem Vanløse alle 14 og 16

Nyt på hjemmesiden:

15.04.2023: Nye vedtægter for Beboerforeningen som vedtaget af ordinært beboermøde 30.03.2023 Om os >> Vedtægter

31.03.2023: Beslutningsreferat fra beboermødet den 30. marts. Om os >> Beboermøde

21.03.2023: Sidste dokumenter til beboermødet er nu på hjemmesiden Om os >> Beboermøde

14.03.2023: Dokumenter til brug i beboermødet den 30. marts er nu tilgængelige her: Om os >> Beboermøde

07.02.2023: Revideret mangelliste med byggeledelsens bemærkningerByggesagen >> Byggemøder

31.10.2022: Mangelliste over byggesagen og vedligeholdelse af ejendommen i øvrigt

27.10.2022: Referat af ekstraordinært beboermøde

26.10.2022: Revideret vedtægt af 26.10.2022

13.10.2022: Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde den 26.10.2022

07.10.2022: Referat af møde med LLOH om huslejestigninger 09.06.2022

07.10.2022: Benyttelse af vedligeholdelseskonto ved fraflytning.